• /´editiη/

  Toán & tin

  sự biên tập
  context editing
  sự biên tập ngữ cảnh
  full screen editing
  sự biên tập toàn màn hình
  insert editing
  sự biên tập chèn
  line editing
  sự biên tập theo dòng
  line number editing
  sự biên tập số dòng
  message editing
  sự biên tập thông báo
  sound editing
  sự biên tập âm thanh
  sự soạn thảo
  full screen editing
  sự soạn thảo toàn màn hình
  insert editing
  sự soạn thảo chèn
  line editing
  sự soạn thảo theo dòng
  line number editing
  sự soạn thảo số dòng
  link editing
  sự soạn thảo liên kết
  linkage editing
  sự soạn thảo liên kết
  message editing
  sự soạn thảo thông báo
  text editing
  sự soạn thảo văn bản

  Kỹ thuật chung

  soạn thảo
  context editing
  soạn thảo theo ngữ cảnh
  data editing command
  lệnh soạn thảo dữ liệu
  editing area
  vùng soạn thảo
  editing character
  ký tự soạn thảo
  editing keys
  các phím soạn thảo
  editing session
  kỳ tác vụ soạn thảo
  editing session
  phiên làm việc soạn thảo
  editing session
  phiên soạn thảo
  editing statement
  câu lệnh soạn thảo
  editing statement
  lệnh soạn thảo
  editing symbols
  các ký hiệu soạn thảo
  environmental record editing and printing
  soạn thảo và in bản ghi môi trường
  EREP (EnvironmentalRecord Editing and Printing)
  soạn thảo và in bản ghi môi trường
  full screen editing
  sự soạn thảo toàn màn hình
  graphical editing
  soạn thảo đồ họa
  insert editing
  sự soạn thảo chèn
  line editing
  sự soạn thảo theo dòng
  line number editing
  sự soạn thảo số dòng
  link editing
  sự soạn thảo liên kết
  linkage editing
  soạn thảo liên kết
  linkage editing
  sự soạn thảo liên kết
  logical editing symbol
  ký hiệu soạn thảo logic
  manual editing
  sự soạn thảo thủ công
  message editing
  sự soạn thảo thông báo
  off-line editing
  sự soạn thảo ngoại tuyến
  palette editing
  soạn thảo bảng màu
  text editing
  sự soạn thảo văn bản
  text editing command
  lệnh soạn thảo văn bản
  text-editing system
  hệ soạn thảo văn bản
  total editing time
  tổng thời gian soạn thảo
  sự hiệu chỉnh
  context editing
  sự hiệu chỉnh ngữ cảnh
  link editing
  sự hiệu chỉnh nối kết
  linkage editing
  sự hiệu chỉnh nối kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X