• Kỹ thuật chung

  đường ăn khớp
  dedendum line (ofcontact)
  đường (ăn khớp) chân răng
  đường tiếp xúc

  Cơ - Điện tử

  đường tiếp xúc, đường ăn khớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X