• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Chân răng

  Xây dựng

  chiều cao chân răng (bánh răng)

  Cơ khí & công trình

  chân răng

  Giải thích EN: In a gear, the difference between the radius of the pitch circle and the radius of its root circle. Giải thích VN: Trong bánh răng, là sự khác biệt giữa bán kính vòng quay và bán kính vòng chân.

  dedendum circle
  vòng (tròn) chân răng
  dedendum circle
  vòng chân răng
  dedendum line (ofcontact)
  đường (ăn khớp) chân răng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X