• Thông dụng

  Danh từ

  (tin học) máy in dòng

  Toán & tin

  máy in từng dòng

  Kỹ thuật chung

  máy in dòng
  Line Printer Daemon (LPD)
  Daemon máy in dòng (Giao thức để gửi công việc in ấn giữa các hệ thống UNIX)
  matrix line printer
  máy in dòng ma trận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X