• /´linkiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nối; sự liên kết
  programm linking
  sự liên kết chương trình

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khớp liên kết
  khớp nối

  Kỹ thuật chung

  kết nối
  đường liên kết
  đường nối
  sự liên hợp
  sự liên kết
  cross-linking
  sự liên kết ngang
  double linking
  sự liên kết kép
  dynamic linking
  sự liên kết động
  program linking
  sự liên kết chương trình
  sự liên lạc
  sự móc nối
  sự nối
  sự nối kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X