• Hóa học & vật liệu

  chất lỏng oxi
  ôxi hóa lỏng

  Kỹ thuật chung

  ôxi lỏng
  liquid oxygen container
  bình chứa ôxi lỏng
  liquid oxygen explosive
  chất nổ oxi lỏng
  liquid oxygen explosive
  thuốc nổ ôxi lỏng
  liquid oxygen pump
  bơm ôxi lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X