• /´loukə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gắn bó với địa phương; chủ nghĩa địa phương
  Tiếng địa phương; phong tục tập quán địa phương
  Tính chất địa phương
  Thói quê kệch

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chủ nghĩa địa phương
  óc địa phương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X