• /,loukəlai'zei∫n/

  Thông dụng

  Cách viết khác localisation

  Danh từ

  Sự hạn định vào một nơi, sự hạn định vào một địa phương
  Sự địa phương hoá
  Sự xác định vị trí, sự định vị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bản địa hóa
  địa phương hóa
  sự định
  localization of sound
  sự định vị âm thanh
  localization of sound
  sự định xứ âm (thanh)

  Y học

  khu trú

  Kỹ thuật chung

  sự định vị
  localization of sound
  sự định vị âm thanh
  sự định xứ
  localization of sound
  sự định xứ âm (thanh)
  sự khoanh vùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X