• /´lɔk¸aut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng cửa làm áp lực (đóng cửa nhà máy không cho công nhân vào làm để làm áp lực)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bảo vệ

  Kinh tế

  cửa hàng đến mở về khóa
  đầu tư dài hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X