• /´loukə¸moutiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đầu máy (xe lửa)

  Tính từ

  Di động
  (đùa cợt) hay đi đây đi đó
  in our locomotive time
  trong cái thời đại hay đi đây đi đó này
  a locomotive person
  người hay đi đây đi đó

  Chuyên ngành

  Ô tô

  đầu tàu

  Kỹ thuật chung

  đầu máy

  Địa chất

  đầu tàu, đầu máy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X