• /auə/

  Thông dụng

  Tính từ sở hữu

  Của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
  in our opinion
  theo ý kiến chúng tôi
  Của trẫm (vua chúa...)

  Cấu trúc từ

  Our Father
  thượng đế
  Our Saviour
  Đức Chúa Giê-xu
  Our Lady
  Đức Mẹ đồng trinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X