• /´lɔη¸distəns/

  Cơ - Điện tử

  Khoảng cách xa

  Xây dựng

  khoảng cách xa

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ
  Đường dài
  long-distance call
  cuộc điện đàm đường dài
  to phone long-distance
  gọi điện thoại đường dài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X