• /foun/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) âm tố lời nói
  (thông tục) điện thoại, dây nói (như) telephone
  the phone is ringing
  chuông điện thoại đang reo
  communication by phone
  liên lạc bằng điện thoại
  to get somebody on the phone
  gọi điện thoại cho ai
  (be) on the phone
  đang nói chuyện điện thoại
  Có một cú điện thoại (về một người, một công việc..)

  Ngoại động từ (như) .telephone

  Gọi dây nói (cho ai); nói chuyện bằng điện thoại (với ai)
  I'll phone them up now
  Tôi sẽ gọi điện thoại cho họ ngay bây giờ
  ( + in) gọi điện thoại đến (nhất là chỗ làm việc)
  phone in sick
  gọi điện thoại báo ốm

  Xây dựng

  fon (đơn vị cường độ âm)

  Kỹ thuật chung

  điện thoại

  Giải thích VN: Máy nghe, máy điện thoại cầm tay.

  advanced mobile phone service (AMPS)
  dịch vụ điện thoại di động cải tiến
  advanced mobile phone service (AMPS)
  dịch vụ điện thoại di động nâng cao
  Advanced Mobile Phone System (AMPS)
  hệ thống điện thoại di động tiên tiến
  AMPS (advancedmobile phone service)
  dịch vụ điện thoại di động cải tiến
  AMPS (AdvancedMobile Phone Service)
  dịch vụ điện thoại di động cao cấp
  car phone
  điện thoại ở ô tô
  car phone
  điện thoại trong xe
  card phone
  điện thoại thẻ
  cellular phone
  điện thoại di động
  cellular phone
  điện thoại tế bào
  cordless phone
  điện thoại không dây
  frequently called phone numbers
  số điện thoại thường gọi
  Home-Phone LAN (HPL)
  LAN điện thoại tới nhà
  International Free phone Service (IFS)
  dịch vụ điện thoại không tính cước quốc tế
  Internet Phone
  điện thoại Internet
  long distance phone calls
  điện thoại đường dài
  making phone calls
  gọi điện thoại
  Narrow-band Analogue Mobile phone service (Motorola) (NAMPS)
  dịch vụ điện thoại di động tương tự băng hẹp (Motorola)
  Personal Handy Phone (PHP)
  điện thoại cầm tay cá nhân
  Personal handy phone System (Japan) (PHS)
  Hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân (Nhật Bản)
  phone answering machine
  máy trả lời điện thoại
  phone book
  danh bạ điện thoại
  phone booth
  buồng điện thoại
  phone box
  buồng điện thoại
  phone button
  nút điện thoại
  phone card
  cạc điện thoại
  phone connector
  bộ nối điện thoại
  phone dialer
  sổ điện thoại
  phone line
  đường dây điện thoại
  phone line
  tuyến điện thoại
  phone line configuration
  cấu hình đường điện thoại
  phone list
  danh mục điện thoại
  phone mail
  thư thoại điện thoại
  phone network
  mạng điện thoại
  phone numbers
  số điện thoại
  phone plug
  đầu cắm điện thoại
  phone plug
  phích cắm điện thoại
  phone user
  người dùng điện thoại
  portable cellular phone
  điện thoại di động
  sky phone
  điện thoại hàng không
  smart phone
  điện thoại thông minh
  video phone
  điện thoại truyền hình
  gọi điện thoại
  máy điện thoại

  Kinh tế

  điện thoại
  address and phone number
  địa chỉ và số điện thoại
  car phone
  điện thoại trên xe hơi
  cordless phone
  điện thoại cầm tay
  mobile phone
  điện thoại di động
  phone book
  niên giám điện thoại
  phone box
  phòng điện thoại công cộng
  phone box (phone-box)
  trạm điện thoại công cộng
  phone call
  sự gọi điện thoại
  phone card
  gọi điện thoại
  phone card
  thẻ (gọi) điện thoại
  phone number
  số điện thoại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X