• Kinh tế

  Bên mua-Đứng về bên mua

  Giải thích VN: Một phần của mua và bán song hành hợp đồng option ( option spread) tiêu biểu một cam kết mua chứng khoán cơ sở. Thí dụ, nếu mua và bán song hành bao gồm mua call option và bán put option thì mua call gọi là đứng về bên mua.

  nhánh dài
  nhánh vị thể dài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X