• /´lɔη¸hænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chữ viết thường (trái với tốc ký)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chữ thường viết tay
  chữ viết tay thường

  Giải thích VN: Trái với chữ tốc ký.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X