• Toán & tin

  bảng dò
  video lookup table (VLT)
  bảng dò tìm video
  VLT (videolookup table)
  bảng dò tìm video
  bảng dò tìm
  video lookup table (VLT)
  bảng dò tìm video
  VLT (videolookup table)
  bảng dò tìm video
  LUT

  Giải thích VN: 1. Là một file dữ liệu dạng bảng đặc biệt, chứa các thuộc tính được thêm vào cho các đối tượng, được lưu giữ trong một bảng thuộc tính kết hợp. LUT có thể là một bảng thuộc tính ngoài hoặc một bảng INFO miêu tả các đối tượng của lớp đối tượng.; 2. Là một bảng đặc biệt, trong đó giá trị các trường số được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Chẳng hạn, độ sâu của một giếng có thể được nhập trực tiếp vào bảng thuộc tính, nhưng được hiển thị và sử dụng dưới dạng một tập hợp có phân lớp, chẳng hạn từ 0 đến 250 feet, từ 251 đến 500 feet, ... Một bảng từ điển INFO chứa ít nhất hai trường: trường quan hệ và một trường có tên hoặc là SYMBOL hoặc là LABEL.

  Kỹ thuật chung

  bảng tìm kiếm

  Xây dựng

  LUT -bảng từ điển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X