• /'vidiou/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) viđêô (ghi hình ảnh lên băng từ)

  Danh từ, số nhiều videos

  Viđêô; sự ghi viđêô (việc thu hoặc phát những phim ảnh, tách biệt với âm thanh bằng máy TV)
  the bank robbery was recorded on video
  vụ cướp nhà băng đã được ghi lại trên băng viđêô
  Băng viđêô (hình thu và phát qua máy viđêô)
  Đầu máy viđêô (như) video cassette recorder, video recorder

  Ngoại động từ

  Thu (hình ảnh chuyển động) vào băng viđêô, đĩa viđêô
  to video a TV programme
  thu một chương trình TV vào băng viđêô

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  video, hình ảnh

  Điện tử & viễn thông

  video
  Advanced Broadcast Video Service (ABVS)
  Dịch vụ Video Quảng bá tiên tiến
  Audio/Video Kernel (AVK)
  Lõi Audio/Video
  Built-In Video (BIV)
  video cài sẵn
  Colour Video Graphics Array (CVGA)
  bố trí đồ họa video màu
  Compact Disc Video (CDV)
  đĩa Video-CD
  Component Analog Video (CAV)
  video tương tự hợp thành
  Desktop Video Conferencing (DTVC)
  hội nghị video máy tính để bàn
  Digital Audio - Video Interactive Decoder (DAVID)
  bộ giải mã tương tác âm thanh - video số
  Digital Broadcast Video (DBV)
  video quảng bá số
  Digital Video (DV)
  video số
  Digital Video Cassette (DVC)
  video casette số
  Digital Video Disc (DVD)
  đĩa video số
  Digital Video Interactive (Intel) (DVI)
  Tương tác video số (Intel)
  Digital Video Network (DVN)
  mạng video số
  Digital Video Terminal (DVT)
  đầu cuối video số
  Extended Video Graphics Adapter (EVGA)
  bộ thích ứng đồ họa video mở rộng
  Full Motion Video (FMV)
  video chuyển động đầy đủ
  Full Video Translation (FVT)
  Chuyển Video toàn phần
  H.261 -Video Codec for Audio Visual Services at px64kbit/s (H.261)
  Khuyến nghị H.261 của ITU về bộ codec video cho các dịch vụ nghe -nhìn tại P x 64kbit/s
  High Resolution Video (SPOT) (HRV)
  Video có độ phân giải cao (SPOT)
  Hypothetical Reference Connections for Video Conferencing (H.110)
  Khuyến nghị H.110 của ITU về các kết quả giả định chuẩn cho hội nghị video
  Interactive Video Information System (IVIS)
  hệ thống thông tin video tương tác
  Interactive Video On Demand (IVOD)
  video tương tác theo yêu cầu
  Interactive Video Service (IVS)
  dịch vụ video tương tác
  Monochrome video Graphics Array (MVGA)
  mảng đồ họa video đơn sắc
  Multi-channel video programming DisTributor (MVPD)
  bộ phân bố lập trình video đa kênh
  Multi-point Video Distribution System (MDVS)
  hệ thống phân phối video đa điểm
  Multi-Quality Layered Video Service (MQLVS)
  dịch vụ video phân lớp theo nhiều mức chất lượng
  Multimedia Video File (NEC) (MMVF)
  Tệp video đa phương tiện (NEC)
  Multimedia video Processor (MVP)
  bộ xử lý video đa phương tiện
  Multipoint video Distribution system (MVDS)
  Hệ thống phân bố Video đa điểm
  Packet Video Processor (PVP)
  bộ xử lý video gói
  Point of Video Delivery (PVD)
  điểm phân phối video
  popolarity of the video signal
  cực tính của tín hiệu video
  Production Level Video (PLV)
  video mức sản xuất hàng loạt
  Real Time Video (RTV)
  video thời gian thực
  Screen (videodisplay) (SCRN)
  màn hình (hiển thị video)
  Super Video Graphics Array (SVGA)
  mạng đồ họa video cao cấp
  Switched Digital Video (Broadband) (SDV)
  video chuyển mạch số (băng rộng)
  Switched Video Broadcast (SVB)
  phát quảng bá video chuyển mạch
  Variable Data Rate Video (UDRV)
  video có tốc độ dữ liệu biến đổi
  Video Cassette Recorder (VCR)
  máy ghi băng video, máy ghi hình
  Video Display Terminal (VDT)
  đầu cuối hiển thị video
  video link
  liên kết video
  Video Source
  nguồn video

  Kỹ thuật chung

  hình
  B-format video recorder
  máy ghi hình khuôn B
  component video
  hình ảnh thành phần
  composite video display
  màn hình video hỗn hợp
  composite video display
  màn hình video phức hợp
  composite video signal
  tín hiệu hình phức hợp
  compressed video
  hình ảnh nén
  compressed video level
  mức hình nén
  Digital Audio - Video (DAV)
  âm thanh - hình ảnh số
  Digital Video Broadcasting (DVB)
  truyền hình quảng bá số
  digitized video
  hình ảnh số hóa
  early-finish video
  hình ảnh kết thúc sớm
  fluttering video level
  mức hình rung
  Interactive Video Teleconferencing Service (IVTS)
  dịch vụ hội nghị truyền hình từ xa quốc tế
  interactive video-disc system (IVS)
  hệ thống đĩa hình tương tác
  inverse video
  hình ảnh đảo
  Link Access Protocol-Video Telephone (LAPS)
  giao thức truy nhập tuyến-điện thoại thấy hình
  motion video
  hình ảnh chuyển động
  reverse video
  hình ảnh đảo
  reverse video
  hình đảo sáng
  Screen (videodisplay) (SCRN)
  màn hình (hiển thị video)
  secondary video display controller
  bộ điều khiển màn hình thứ cấp
  still-video camera
  máy quay hình tĩnh
  SVGA (SuperVideo Graphics Array)
  chuẩn màn hình SVGA
  symmetric video compression
  sự nén hình ảnh đối xứng
  television signal video baseband
  dải cơ bản tín hiệu truyền hình
  transverse video track
  đường hình (ảnh) ngang
  VCR (video-cassette recorder)
  máy ghi hình video
  VDP (videodisplay processor)
  bộ xử lý màn hình video
  VDU (videodisplay unit)
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  video amplifier
  bộ khuếch đại hình ảnh
  video amplifier
  máy khuếch đại hình ảnh
  video cable
  cáp hình
  video carrier
  sóng mang hình
  video cassette
  băng (caset) hình
  Video Cassette Recorder (VCR)
  máy ghi băng video, máy ghi hình
  video channel
  kênh hình
  video communications
  truyền thông hình ảnh
  video control room
  phòng điều khiển hình
  video correlation
  sự tương quan hình ảnh
  video digitization
  sự số hóa hình ảnh
  video digitizer
  bộ số hóa hình ảnh
  video disc
  đĩa ghi hình
  video disk
  đĩa ghi hình
  video display adapter
  bộ điều hợp màn hình video
  video display adapter
  bộ tương hợp màn hình video
  video display board
  bảng mạch màn hình video
  video display page
  trang màn hình video
  video display processor (VDP)
  bộ xử lý màn hình video
  video display terminal-VDT
  màn hình
  video display tube
  ống đèn màn hình video
  video display unit (VDU)
  màn hình
  video display unit (VDU)
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  video distribution amplifier
  bộ khuếch đại chia hình
  video integration
  sự hợp nhất hình ảnh
  video level indicator
  bộ chỉ báo mức hình
  video memory
  bộ nhớ hình ảnh
  video monitor
  màn hình video
  video phase reversal
  sự đảo pha hình
  video phone
  điện thoại truyền hình
  video pre-emphasis
  sự chỉnh tăng hình
  video projector
  máy chiếu hình
  video record current
  dòng điện ghi hình
  video recorder
  máy ghi hình
  video recording
  sự ghi hình
  video signal stone
  bộ nạp thông tin hình
  video switching matrix
  ma trận chuyển mạch hình
  video synthesizer
  bộ tổng hợp hình
  video tape
  băng thu hình
  video tape recorder
  máy ghi băng hình
  video tape recorder
  máy ghi hình
  video telephone
  điện thoại truyền hình
  video telephone (videophone)
  điện thoại hình
  video television tape recorder
  máy ghi băng hình
  video-cassette recorder (VCR)
  máy ghi hình video
  video-recording
  sự ghi hình
  video-recording head
  đầu ghi hình
  videophone (videotelephone)
  điện thoại hình
  VLP (videolong play)
  đĩa hình quay lâu
  hình ảnh
  component video
  hình ảnh thành phần
  compressed video
  hình ảnh nén
  Digital Audio - Video (DAV)
  âm thanh - hình ảnh số
  digitized video
  hình ảnh số hóa
  early-finish video
  hình ảnh kết thúc sớm
  inverse video
  hình ảnh đảo
  motion video
  hình ảnh chuyển động
  reverse video
  hình ảnh đảo
  symmetric video compression
  sự nén hình ảnh đối xứng
  transverse video track
  đường hình (ảnh) ngang
  VDU (videodisplay unit)
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  video amplifier
  bộ khuếch đại hình ảnh
  video amplifier
  máy khuếch đại hình ảnh
  video communications
  truyền thông hình ảnh
  video correlation
  sự tương quan hình ảnh
  video digitization
  sự số hóa hình ảnh
  video digitizer
  bộ số hóa hình ảnh
  video display unit (VDU)
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  video integration
  sự hợp nhất hình ảnh
  video memory
  bộ nhớ hình ảnh
  khung hình
  hiển thị
  Screen (videodisplay) (SCRN)
  màn hình (hiển thị video)
  VDM (videoDisplay Metafile)
  siêu tập tin hiển thị video
  VDP (videodisplay processor)
  bộ xử lý hiển thị video
  VDT (videodisplay terminal)
  thiết bị đầu cuối hiển thị video
  VDU (videodisplay unit)
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  VDU (videodisplay unit)
  thiết bị hiển thị video
  video display metafile (VDM)
  siêu tập tin hiển thị video
  Video Display Terminal (VDT)
  đầu cuối hiển thị video
  video display terminal (VDT)
  thiết bị đầu cuối hiển thị video
  video display unit
  bộ video hiển thị
  video display unit (VDU)
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  video display unit (VDU)
  thiết bị hiển thị video
  video screen display unit
  bộ hiển thị màn tia âm cực
  ảnh động
  video codec
  mã ảnh động

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X