• Thông dụng

  Danh từ
  Phần thừa lòng thòng
  to cut the loose ends of a string
  cắt phần thừa lòng thòng của sợi dây
  ( số nhiều) việc chưa giải quyết
  the loose ends of the war
  những việc chưa giải quyết của chiến tranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X