• /strɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây; sợi xe; dây bện
  a ball of string
  một cuộn dây
  Thớ (thịt...); xơ (đậu...)
  Dây đàn
  ( the strings) ( số nhiều) đàn dây
  to touch the strings
  đánh đàn
  Chuỗi, chùm, túm, xâu; đoàn, dãy, loạt (người, vật)
  a string of pearls
  một chuỗi hạt ngọc
  a string of onions
  một xâu hành
  a string of horses
  một đoàn ngựa
  Thớ, xơ, gân (chất liệu cứng có xơ nối liền hai nửa một vỏ đậu..)
  Bảng ghi điểm (bia)
  Đàn ngựa đua (cùng luyện ở một chuồng)
  Vỉa nhỏ (than)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ( số nhiều) điều kiện ràng buộc (kèm theo quà biếu...)
  the first/second string
  quân bài chủ/phụ
  Điểm tựa chính/phụ
  to have/keep somebody on a string
  điều khiển; cai quản
  to harp on one string
  cứ chơi mãi một điệu
  to touch a string
  (nghĩa bóng) đụng đến tâm can
  with no strings attached/without strings
  (thông tục) không có điều kiện đặc biệt; không có sự hạn chế đặc biệt

  Ngoại động từ .strung

  Buộc bằng dây, treo bằng dây
  Lên (dây đàn); căng (dây)
  Làm căng thẳng, lên dây cót (nghĩa bóng)
  highly strung nerves
  thần kinh quá căng thẳng
  Tước bỏ xơ (ở vỏ đậu)
  Xâu (hạt cườm...) thành chuỗi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chơi khăm, chơi xỏ
  ( + along) cố tình đánh lừa ai (nhất là về niềm tin của mình)
  she has no intention of marrying him - she's just stringing him along
  cô ta chẳng hề có ý định lấy nó - cô ta chỉ đánh lừa nó thôi
  ( + up) (thông tục) treo cổ ai (nhất là không hợp pháp)
  ( + together) kết hợp (từ, cụm từ..) tạo nên những lời phát biểu có ý nghĩa

  Nội động từ

  Căng dây lên (một cái cung, viôlông..)
  loosely strung
  buộc dây lỏng
  Kéo dài ra thành dây; chảy thành dây (hồ, keo...)
  ( + along) lẵng nhẵng
  she decided to string along with the others as she had nothings else to do !
  cô ta quyết định lẽo đẽo đi theo những người khác vì chẳng có việc gì khác
  Đánh mở đầu (bi a, để (xem) ai được đi trước)
  to string along with somebody
  đi với ai, đi theo ai
  to string up somebody
  treo cổ ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dây, chuỗi, vệt hàn mảnh

  Cơ khí & công trình

  căng (lưỡi cưa, dây cáp)
  đai truyền tròn
  lên dây cót

  Giao thông & vận tải

  sợi ray hàn liền

  Hóa học & vật liệu

  chuỗi ống
  casing string
  chuỗi ống chống
  combination string of casing
  chuỗi ống chống liên hợp
  frozen string of casing
  chuỗi ống chống bị kẹt
  tapered string of drill pipe
  chuỗi ống khoan có đường kính khác nhau

  Toán & tin

  chuỗi

  Giải thích VN: Một xêri các ký tự chữ và số.

  alphabetic string
  chuỗi chữ cái
  alphabetic string
  chuỗi ký tự chữ
  binary digit string
  chuỗi chữ số nhị phân
  binary element string
  chuỗi phần tử nhị phân
  bit string
  chuỗi bít
  byte string
  chuỗi byte
  character string constant
  hằng chuỗi ký tự
  character string type
  kiểu chuỗi ký tự
  command string
  chuỗi lệnh
  compound string
  chuỗi phức hợp
  conformant string
  chuỗi thích ứng
  conformant string
  chuỗi tương hợp
  control string
  chuỗi điều khiển
  delimiter string
  chuỗi phân cách
  dummy string
  chuỗi giả
  element string
  chuỗi thành phần
  equivalent reference string
  chuỗi tham chiếu bằng nhau
  exchange text string
  chuỗi văn bản trao đổi
  find text string
  tìm chuỗi văn bản
  graphic character string
  chuỗi ký tự đồ họa
  initialization string
  chuỗi khởi đầu
  length of a character string
  độ dài của một chuỗi ký tự
  literal string
  chuỗi trực kiện
  long string
  chuỗi dài
  mixed data string
  chuỗi dữ liệu hỗn hợp
  mixed string
  chuỗi hỗn hợp
  multiple-string processing
  sự xử lý nhiều chuỗi
  null character string
  chuỗi ký tự trống
  null character string
  chuỗi ký trống
  octet-string type
  kiểu chuỗi octet
  pattern string
  chuỗi mẫu
  RPL string
  chuỗi RPL
  SCB (stringcontrol byte)
  byte điều khiển chuỗi
  search string
  chuỗi tìm kiếm
  selector string
  chuỗi bộ chọn
  setup string
  chuỗi thiết lập
  short string
  chuỗi ngắn
  SNA character string
  chuỗi ký tự SNA
  SPRLNG (stringprocessing language)
  ngôn ngữ xử lý chuỗi
  string area
  vùng chuỗi (ký tự)
  string break
  ngắt chuỗi, ngắt xâu
  string concatenation
  sự ghép chuỗi
  string concatenation
  sự ghép chuỗi (ký tự)
  string concatenation
  sự nối chuỗi
  string constant
  hằng chuỗi
  string control byte (SCB)
  byte điều khiển chuỗi
  string conversion function
  hàm chuyển đổi chuỗi
  string copying function
  hàm chép chuỗi
  string delimiter
  ký tự tách chuỗi
  string delimiter
  dấu tách chuỗi
  string device
  thiết bị chuỗi
  string editor
  bộ soạn thảo chuỗi
  string formula
  công thức chuỗi
  string handling routine
  thủ tục xử lý chuỗi
  string manipulation
  sự thao tác chuỗi
  string manipulation language
  ngôn ngữ thao tác chuỗi
  string operation
  thao tác chuỗi
  string polygon
  đa giác chuỗi
  string processing language (SPRING)
  ngôn ngữ xử lý chuỗi
  string reduction
  sự rút gọn chuỗi
  string termination convention
  quy ước kết thúc chuỗi
  STRING type
  kiểu STRING (chuỗi)
  String Value
  giá trị chuỗi
  string variable
  biến chuỗi
  string-oriented symbolic language (SNOBOL)
  ngôn ngữ ký hiệu hướng chuỗi
  substitution string
  chuỗi thay thế
  symbol string
  chuỗi ký hiệu
  target string
  chuỗi đích
  text string search
  sự tìm kiếm chuỗi văn bản
  truncation (e.g. of a string)
  cắt xén (một chuỗi)
  unit string
  chuỗi có một phần tử
  unit string
  chuỗi đơn vị
  chuỗi ký tự

  Giải thích VN: Một xêri các ký tự chữ và số.

  alphabetic string
  chuỗi ký tự chữ
  character string constant
  hằng chuỗi ký tự
  character string type
  kiểu chuỗi ký tự
  graphic character string
  chuỗi ký tự đồ họa
  length of a character string
  độ dài của một chuỗi ký tự
  null character string
  chuỗi ký tự trống
  SNA character string
  chuỗi ký tự SNA
  string area
  vùng chuỗi (ký tự)
  string concatenation
  sự ghép chuỗi (ký tự)

  Xây dựng

  cốn thang

  Giải thích EN: Any of various features thought of as resembling a piece of string, as by having a long, thin, continuous form; specific uses include:a wooden joist with a slope that supports steps in wooden stairs.

  Giải thích VN: Chi tiết có dạng mỏng dài liên tục; thường là các thanh gỗ đặt dốc để đỡ các bậc thang trong cầu thang gỗ.

  close string
  cốn thang kín
  continuous string
  cốn thang liên tục
  cut string
  cốn thang cụt
  open string
  cốn thang hở
  wall string
  cốn thang liền tường
  dầm (cầu) thang
  close string
  dầm (cầu) thang kín
  face string
  dầm cầu thang liên tục
  housed string
  dầm cầu thang kiểu hộp
  open wall string
  dầm cầu thang tựa tường
  rough string
  dầm cầu thang dưới
  string piece
  chi tiết dầm cầu thang
  wall string
  dầm cầu thang sát tường
  wall string
  dầm cầu thang tựa tường
  dầm đỡ cầu thang
  rầm (dỡ) cầu thang
  thanh kéo giằng

  Điện

  chuỗi sứ (cách điện)
  string chain curtain
  màn, chuỗi sứ (cách điện)

  Kỹ thuật chung

  băng
  equivalent reference string
  chuỗi tham chiếu bằng nhau
  in a string
  có dạng băng dài liên tục
  dải
  dầm cầu thang
  close string
  dầm (cầu) thang kín
  face string
  dầm cầu thang liên tục
  housed string
  dầm cầu thang kiểu hộp
  open wall string
  dầm cầu thang tựa tường
  rough string
  dầm cầu thang dưới
  string piece
  chi tiết dầm cầu thang
  wall string
  dầm cầu thang sát tường
  wall string
  dầm cầu thang tựa tường
  dây
  dây đàn

  Giải thích EN: Any of various features thought of as resembling a piece of string, as by having a long, thin, continuous form; specific uses include:in drilling, a section of pipe, casing, or other fitting or fittings lowered into a bore hole..

  Giải thích VN: Bất kỳ các đặt tính nào được cho là có tác dụng lắp đặt một dây đàn bởi vì có mẫu dài, mảnh sử dụng trong các trường hợp: trong khoan, một phần của ống, vỏ bọc, hay các lắp đặt trong lỗ khoan.

  dây thừng
  dòng
  binary digit string
  dòng bit nhị phân
  string distribution diaphragm
  màng phân phối dòng
  đường kẻ
  đường kẻ nối
  đường nổi (trên tường)
  nhanh
  pipe string
  nhánh đường ống
  sợi dây
  sự căng
  sự giằng
  thanh dài
  thanh neo

  Kinh tế

  buộc bằng dây
  dải
  dạng sợi
  dạng xơ
  dây
  dây bện
  nhầy
  quánh
  sự buộc thuốc lá
  sự đan lưới
  tước
  xâu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  individual

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X