• /loup/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhảy cẫng

  Nội động từ

  Nhảy cẫng lên; vừa chạy vừa nhảy cẫng lên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bound , canter , gallop , run , trot , jog
  noun
  jog

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X