• /trɔt/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Trot) bọn Tơ-rốt-kít
  Sự chạy lon ton; sự chạy nước kiệu
  Nước kiệu
  to ride the horse at a steady trot
  cưỡi ngựa đi nước kiệu đều
  to put a horse to the trot
  bắt ngựa chạy nước kiệu
  Thời gian chạy nước kiệu
  to go for a trot
  chạy nước kiệu một lúc
  ( the trots) ( số nhiều) chứng ỉa chảy
  to get the trots
  bị Tào Tháo đuổi
  Sự chuyển động nhanh; sự bận rộn
  to be on the trot
  bận, bận rộn
  to keep someone on the trot
  bắt ai làm hết việc này đến việc nọ
  Em bé mới tập đi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bản dịch đối chiếu
  (nghĩa bóng) mụ
  old trot
  mụ già
  on the trot
  (thông tục) hết việc này đến việc nọ
  Liên tục bị bận rộn
  I've been on the trot all day
  Mình đã bị bận rộn liên tục suốt cả ngày

  Ngoại động từ

  Chạy nước kiệu; cho (ngựa) chạy nước kiệu
  to trot a horse
  bắt ngựa đi nước kiệu
  to trot someone off his legs
  bắt ai chạy cho mệt lử
  to trot two miles
  chạy nước kiệu được hai dặm

  Nội động từ

  Chạy nước kiệu (ngựa)
  Chạy lóc cóc; chạy từng bước ngắn
  (thông tục) đi túc tắc (đi bộ hoặc đi theo nhịp bước bình (thường))
  to trot something out
  cho (ngựa) đi diễu
  (thông tục) trưng bày, khoe, phô trương, đưa ra (thông tin, lời giải thích..) để cho ai nghe hoặc thấy
  to trot out one's knowledge
  phô trương kiến thức của mình
  to trot out a new hat
  khoe cái mũ mới

  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  jog , lope , beldam , crone , hag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X