• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy chất tải; thiết bị chất tải
  mobile loader
  máy chất tải lưu động
  Cơ cấu nạp liệu
  (tin học) bộ nạp: chương trình nạp
  program louder
  bộ nạp chương trình
  Người khuân vác

  động từ

  ồn ào, ầm ĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X