• /´loudə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người khuân vác
  Người nạp đạn sẵn vào súng cho người đi săn
  Máy nạp đạn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  máy nạp liệu

  Toán & tin

  chương trình nạp
  loader routine
  đoạn chương trình nạp
  thủ tục nạp
  thường trình nạp
  trình nạp
  loader routine
  đoạn chương trình nạp
  trình tải
  absolute loader
  chương trình tải tuyệt đối
  system loader
  chương trình tải hệ thống

  Xây dựng

  máy xếp dỡ

  Kỹ thuật chung

  băng tải
  băng truyền
  bộ nạp
  chương trình tải
  absolute loader
  chương trình tải tuyệt đối
  system loader
  chương trình tải hệ thống
  máy bốc xếp
  máy chất liệu
  bucket loader
  máy chất liệu kiểu gầu
  máy chất tải
  crawler loader
  máy chất tải chạy xích
  front-end loader
  máy chất tải kiểu kéo
  front-end loader
  máy chất tải phía trước
  mechanical loader
  máy chất tải cơ học
  pit car loader
  máy chất tải cơ học
  power loader
  máy chất tải chạy điện
  scraper loader
  máy chất tải kiểu ủi
  shovel-type loader
  máy chất tải kiểu gàu
  máy chất thải

  Kinh tế

  công nhân bốc vác
  tàu chở hàng
  tàu chở khách

  Địa chất

  thợ bốc xếp, máy bốc xếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X