• /´lʌstrəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (tôn giáo) dùng để làm lễ rửa tội; (thuộc) lễ rửa tội

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X