• /¸pə:gə´tɔ:riəl/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) nơi luyện ngục, như nơi luyện ngục
  purgatorial agony
  sự đau đớn nơi luyện ngục
  purgatorial fires
  những ngọn lửa nơi luyện ngục
  (tôn giáo) để chuộc tội, để ăn năn hối lỗi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X