• /liηks/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) mèo rừng linh, linh miêu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trình duyệt Lynx

  Giải thích VN: Là một trình duyệt chỉ có văn bản trên nền UNIX.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X