• /´waild¸kæt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Liều, liều lĩnh
  a wildcat scheme
  một kết hoạch liều lĩnh; một mưu đồ liều lĩnh

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  giếng tìm kiếm (trên một vùng chưa biết)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bobcat , caracal , feline , lynx

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X