• /´laisis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự giảm dần (bệnh)
  (sinh vật học) sự tiêu

  Chuyên ngành

  Y học

  phân giải (sự phá)

  Kinh tế

  sự tiêu (tế bào)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X