• /,mæsə'reiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thấm ướt; sự tẩm ướt; sự ngâm ướt
  Sự làm cho mềm, sự làm cho kiệt quệ
  Sự giầm
  Sự hành xác

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự dầm

  Xây dựng

  sự ngâm nước
  sự tẩm ướt

  Y học

  sự phân hủy tự nhiên của một bào thai chết trong tử cung (trong sản khoa)

  Kỹ thuật chung

  ngâm, dầm
  sự nghèo đi
  sự thấm ướt

  Kinh tế

  sự dầm
  sự ngâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X