• Toán & tin

  người thao tác máy
  book-keeping machine operator
  người thao tác máy kế toán
  tabulating machine operator
  người thao tác máy lập bảng
  virtual machine operator
  người thao tác máy ảo

  Xây dựng

  công nhân vận hành máy
  thợ đứng máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X