• /'və:t∫uəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thực sự, một cách chính thức
  a virtual promise
  lời hứa thực sự
  the virtual leader
  người lãnh đạo thực sự
  (vật lý) ảo
  virtual focus
  tiêu điểm ảo

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mãnh liệt

  Kỹ thuật chung

  hiệu dụng
  ảo

  Giải thích VN: Không thực, một tượng trưng máy tính của một thực thể nào đó.

  ảo giác
  virtual reality
  hiện thực ảo giác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  actual , authentic , real

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X