• Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hòm thư, thùng thư

  Toán & tin

  hộp email

  Giải thích VN: Trong lĩnh vực thư điện tử, đây là một vị trí lưu trữ dùng để giữ các thông báo đã được gửi đến địa chỉ của một cá nhân, cho đến khi người đó thâm nhập vào hệ thống. Sẽ có một thông báo trên màn hình cho người sử dụng biết rằng có thư đang đợi.

  hộp thư

  Giải thích VN: Trong lĩnh vực thư điện tử, đây là một vị trí lưu trữ dùng để giữ các thông báo đã được gửi đến địa chỉ của một cá nhân, cho đến khi người đó thâm nhập vào hệ thống. Sẽ có một thông báo trên màn hình cho người sử dụng biết rằng có thư đang đợi.

  Kinh tế

  hộp thư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X