• /´mædʒisti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vẻ uy nghi, vẻ oai nghiêm, vẻ oai vệ, vẻ đường bệ
  Your (His, Her) Majesty
  tâu Bệ hạ, tâu Hoàng đế, tâu Hoàng hậu (tiếng tôn xưng)
  Bệ hạ, đức vua, hoàng hậu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X