• /´meik´redi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự điều chỉnh khuôn in
  Sự đúc khuôn chữ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công việc chuẩn bị trước khi sản xuất
  sự điều chỉnh khuôn in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X