• Kinh tế

  chuyển giao
  make over (to...)
  make st over to sb/st = make over st to sb/st
  chuyển giao (tài sản, quyền sở hữu)
  chuyển nhượng
  bỏ đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X