• /¸mælə´dʒʌstmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự điều chỉnh sai; sự điều chỉnh không ăn khớp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự điều chỉnh không đúng, sự điều chỉnh sai, sự không ăn khớp

  Cơ - Điện tử

  Sự điều chỉnh không đúng, sự không ăn khớp

  Cơ khí & công trình

  hiệu chỉnh sai

  Y học

  sự khó thích nghi

  Kinh tế

  sự điều chỉnh, điều tiết sai
  sự không thích ứng hoàn cảnh sinh hoạt
  sự mất cân đối
  sự mất điều hóa
  sự mất điều hòa
  sự thất điệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X