• /´mælə¸pə:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) xấc láo, vô lễ

  Danh từ

  Kẻ xấc láo, kẻ vô lễ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X