• /mз'ligniti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính ác, tính thâm hiểm; lòng hiểm độc, ác tâm
  Điều ác, điều độc ác
  (y học) ác tính

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X