• Kỹ thuật chung

  đơn vị quản lý
  memory management unit
  đơn vị quản lý bộ nhớ
  memory management unit
  đơn vị quản lý trí nhớ
  memory management unit (MMU)
  đơn vị quản lý bộ nhớ
  MMU (memorymanagement unit)
  đơn vị quản lý bộ nhớ
  PMMU (pagedmemory management unit)
  đơn vị quản lý bộ nhớ phân trang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X