• /ˈmænɪkɪn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cô gái mặc áo mẫu chiêu hàng (trong hiệu thợ may)
  Người nộm; manơcanh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  dummy , figure , manikin , model

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X