• /ma:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) quả sồi
  Cột buồm; cột cờ; cột ăngten
  to be before the mast
  làm nghề thủy thủ
  to nail one's colours to the mast
  kiên quyết giữ vững lập trường của mình

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cột tàu

  Hóa học & vật liệu

  trụ (khoan)

  Xây dựng

  trụ (cao)

  Kỹ thuật chung

  cột cao
  cột thép
  dựng cột cao
  trụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X