• /bi´fɔ:/

  Thông dụng

  Phó từ

  Trước, đằng trước
  to go before
  đi trước
  before and behind
  đằng trước và đằng sau
  Trước đây, ngày trước
  I have seen this before
  trước đây tôi đã thấy cái này rồi
  long before
  trước đây đã lâu
  before now
  trước đây
  Tôi sẽ trở về ngay bây giờ

  Giới từ

  Trước, trước mắt, trước mặt
  before Christ
  trước công lịch
  the question before us is a very difficult one
  vấn đề trước mắt chúng ta là một vấn đề rất khó
  Hơn (về chức vị, khả năng...)
  he is before the other boys in his class
  nó khá hơn các học sinh khác trong lớp
  Thà... còn hơn...;
  death before dishonour
  thà chết còn hơn chịu nhục

  Liên từ

  Trước khi
  I must finish my work before I go home
  tôi phải làm xong việc trước khi về nhà
  Thà... chứ không...
  he said he would die before he would betray the Party
  anh ấy nói thà chết chứ không phản bội đảng

  Cấu trúc từ

  before long
  ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa
  I'll be back before long
  to carry all before one

  Xem carry

  to have a whole life before one
  đời còn dài
  to sail before the mast

  Xem mast


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X