• /məˈtɜrnɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thiên chức làm mẹ; địa vị người mẹ
  Khu sản khoa

  Tính từ

  Thai sản

  Maternity leave: nghỉ thai sản (tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  paternity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X