• /¸mætju´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chín (trái cây)
  Sự mưng mủ (mụn, nhọt...); sự làm mưng mủ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự trưởng thành

  Kỹ thuật chung

  trưởng thành
  maturation arrest
  ngưng trưởng thành

  Kinh tế

  sự chín
  sự chín tới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X