• Thông dụng

  Danh từ

  Độ lệch trung bình

  Kỹ thuật chung

  độ lệch trung bình
  độ lệch tuyệt đối
  độ sâu trung bình

  Kinh tế

  độ lệch trung bình
  độ lệch trung bình (trong thống kê)

  Xây dựng

  sự lệch trung bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X