• Thông dụng

  Danh từ

  Sự thẩm tra tài sản/thu nhập của một người để cho người ấy hưởng trợ cấp xã hội

  Kinh tế

  sự điều tra khả năng tài chính
  thẩm tra khả năng tài chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X