• Thông dụng

  Danh từ

  Vật trung gian để trao đổi (tiền, séc...)

  Xây dựng

  phương sự chuyển trao đổi

  Kinh tế

  phương tiện trao đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X