• /´mi:liə¸rizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuyết cải thiện (tin rằng con người có thể cải thiện được thế giới)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thuyết cải thiện xã hội
  thuyết thế giới hướng thiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X