• Kinh tế

    bản liệt kê hàng hóa để ghi nhớ

    Giải thích VN: Thông báo của người bán gửi cho người mua, trong đó có ghi số lượng, trị giá, chi tiết vận chuyển, giao nhận vv.... Bản liệt kê ghi nhớ có thể trở thành hồ sơ xác định các điều khoản giao dịch mua bán.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X