• /mi´mɔ:riə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác memorialise

  Ngoại động từ

  Kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm
  Đưa đơn thỉnh nguyện, đưa bản kiến nghị (cho ai)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X